Popular Yoshi-meat-su's takeout menu, delivered by FrozenMNL

Yoshimeatsu (8)

Yoshimeatsu Kimchi

₱250.00

Yoshimeatsu Sliced Angus Beef Belly

₱380.00

Yoshimeatsu Cheese Balls

₱300.00

Yoshimeatsu Sliced Pork

₱275.00

Yoshimeatsu Sliced Premium Beef Shortribs

₱650.00

Yoshimeatsu Sliced Premium Beef Ribeye

₱950.00

Yoshimeatsu Wiener Sausage

₱300.00

Yoshimeatsu Sakana Tofu

₱260.00
BACK TO TOP
×
Welcome Newcomer